Mobila webbplatser

En mobil webbplats liknar den klassiska webbplatsen för datorer, med skillnaden att den är anpassad efter en mobiltelefons förutsättningar. Detta för att visning och nagivering via en mobiltelefon ska vara så användarvänligt som möjligt. Begreppet mobil webbplats är relativt nytt och det kan ibland vara svårt att skilja på mobila webbplatser, vanliga webbplatser och mobilapplikationer. Det är dags att reda ut vad begreppen innebär.

Vad är en mobil webbplats?

Wikipedia skriver att : ”En mobil hemsida, eller mobil webbplats, är en hemsida som är optimerad i både layout och innehåll för användning via en mobil enhet, som t.ex. en smartphone med webbläsare”. Det är vanligt att mobila webbplatser blandas ihop med mobilapplikationer. Men det finns många skillnader:

En mobilapp, är en applikation, en slags mjukvara, som måste laddas ner och installeras på en mobiltelefon för att användas. Det är vanligt att applikationer laddas ner via enhetsspecifika portaler, så som App store och Google Play (tidigare Android market). En mobilapp kräver oftast endast internetåtkomst vid själv nedladdningen. Informationen lagras sedan i mobiltelefonen och kan därför användas även i ouppkopplat läge.

En mobil webbplats däremot liknar den klassiska webbsidan i det att den oftast består av HTML-baserat innehåll, i form av webbsidor, som länkats samman till en större helhet. För att få åtkomst till en mobil webbplats krävs det att telefonen har tillgång till en internetanslutning och en webbläsare. Men det finns inga krav på att ladda ner och lagra data i mobiltelefonen.

Ämnesområden