Att använda Mobilsida

Mobilsida är ett digitalt studiematerial som utvecklats av Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Län för Folkbildningsnätet, genom Folkbildningsrådets projekt Öppna Lärresurser (FÖL/OER).

Mobilsida är ett studiematerial i ämnet mobila webbplatser – det vill säga hemsidor som är anpassade för besök och visning på en mobiltelefons skärm. Studiematerialet riktar sig främst till organisationer, företag eller föreningar, men fungerar för alla som önskar göra sin traditionella webbplats anpassad för mobiltelefonen.

Mobilsida består av en egen hemsida, www.mobilsida.oer.folkbildning.net, som utgör kärnan i studiematerialet. På hemsidan hittar du information om ämnet mobila webbplatser i form av studiefilmer, texter, guider och länkar. Mobilsida är uppbyggd i huvudsak av tre ämnesområden, som avhandlas i turordning:

  • Mobila webbplatser. I det första ämnesområdet tittar vi närmare på de vanligaste begreppen (mobila webbplatser, appar, osv.) för att bilda en inledande förståelse för ämnet.
  • Anpassa för mobilen. Det andra ämnesområdet består av en fördjupning i skillnaderna mellan mobila webbplatser och traditionella webbplatser, samt en guide för vad du som webbdesigner måste tänka på vid skapandet av en mobil webbplats.
  • Dags att skapa själv. I det tredje och sista ämnesområdet tittar vi närmare på möjligheterna med en mobil webbplats kontra en mobilapplikation. Du får även information om vart du kan vända dig för att börja skapa din egna mobila webbplats.

Ämnesområden

Hur kan du använda Mobilsida?

Studiematerialet Mobilsida är fritt tillgängligt för alla. Allt material går att ladda hem och vi uppmuntrar dig som användare att dela, bearbeta och sprida kunskapen om Mobilsida. Det finns många olika användningsområden för studiematerialet:

  • I en kurs eller studiecirkel. Plattformen Mobilsida kan användas som grund i en kurs eller studiecirkel i ämnet mobila webbplatser. Se studiefilmerna tillsammans, diskutera och ta del av informationen när ni börjar konstruera egna mobila webbplatser. Även utanför träffarna kan Mobilsida användas av deltagarna som ett stöd och hjälpmedel.
  • Som en del i en annan kurs. Idag är det vanligt att olika folkbildningsaktörer anordnar kurser och studiecirklar inom IT. Mobilsidas studiefilmer lämpar sig mycket väl att användas inom en sådan typ av utbildning i syfte att ge deltagarna en grundläggande förståelse för den nya mobiltekniken.
  • Som individuellt verktyg. Du som är intresserad av mobila webbplatser och vill lära dig mer på området kan använda studiematerialet privat. Mobilsida fungerar som ett läromedel att återvända till när du behöver hjälp och tips i ditt eget skapande.

Systemkrav

Mobilsida fungerar med de flesta webbläsare. Filmerna streamas från Folkbildningsnätet men finns även att ta del av via materialets egna YouTube-kanal http://www.youtube.com/user/mobilsida, där de kan visas i olika upplösning. Studiefilmerna kan även laddas ner via materialet hemsida. Mobilsida är mobilanpassat och fungerar med iPhone, Ipad och Android-telefoner.

Studiefilmer

Ämnesområden