Så skapades Mobilsida

Mobilsida är ett digitalt studiematerial som utvecklats av Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Län för Folkbildningsnätet, genom Folkbildningsrådets projekt Öppna Lärresurser (FÖL/OER).

Mobilsida är ett studiematerial i ämnet mobila webbplatser – det vill säga hemsidor som är anpassade för besök och visning på en mobiltelefons skärm. Studiematerialet riktar sig främst till organisationer, företag eller föreningar, men fungerar för alla som önskar göra sin traditionella webbplats anpassad för mobiltelefonen.

Mobilsida består av en egen hemsida, www.mobilsida.oer.folkbildning.net, som utgör kärnan i studiematerialet.

Arbetet

Projektet Mobilsida, började egentligen under ett annat namn; ”Att skapa en app”. Då tanken var att det digitala studiematerialet skulle vända sig till framtida appskapare och fungera som ett verktyg och stöd för att skapa mobilapplikationer. Ganska snabbt stod det klart att ett projekt av den typen skulle bli alldeles för stort för en ensam projektledare och dessutom kräva kompetenser som inte fanns i projektgruppen.

Istället förändrades projektidén till att skapa ett studiematerial om mobila webbplatser. Det är många idag som talar om mobilapplikation och mobila webbplatser, utan att egentligen förstå skillnaden. Studiematerialet Mobilsida beslutades därför bestå av information, guider och tips när det gäller skapandet av mobila webbplatser – vilket också är ett mer naturligt första steg att ta, innan man beslutar sig för att skapa en mer avancerad mobilapplikation. Samtidigt finns en del av kärnidén kvar i Mobilsida då materialet även behandlar området mobilapplikationer och reder ut begreppen och mobilappen/mobilwebbplatsens olika användningsområden.

Studiematerialet Mobilsida och dess innehåll har producerats av en ensam projektledare, Jimmy Olsson från Studieförbundet Vuxenskolan. Jimmy Olsson har tidigare erfarenheter från liknande projekt och arbetar även i huvudsak som webbredaktör och formgivare. Förkunskaper som skulle visa sig underlätta i arbetet och helt enkelt vara en av de bidragande faktorerna till att projektet var genomförbart utan att behöva plocka in extern kompetens.

Men att arbete som ensam projektledare är också krävande. Då det endast finns en insatt person i projektet behövdes ofta idéer och tankar bollas med utomstående;

Linda Nors, projektkoordinator på Studieförbundet Vuxenskolan har löpandet uppdaterats om projektets fortskridning och stöttat projektledaren med synpunkter och andra infallsvinklar i arbetet.  Linda ansvarade även för de bitar inom projektet som rörde den egna verksamheten, så som handledningsplaner och slutrapportering.

Folkbildningsnätets FirstClass-plattform, samt projektledarträffarna via Folkbildningsrådet har varit användbara mötesplatser för att bolla idéer och pröva nya tankesätt för projektet.  De övriga projektledarna i projektomgången har bidraget med allt från tips kring teknik, till att korrekturläsa manusutkast och texter.

Projektmentor Ola Hallqvist har varit till stor hjälp och med insiktsfull respons varit en bidragande faktor till projektets slutprodukt.

Testcirkel

För att testa studiematerialet och sprida kunskapen om det anordnade Studieförbundet Vuxenskolan två olika workshops, en för egenföretagare i Örebro Län samt för SPF i Örebro. Varje Workshop bestod av tre träffar, utspridda över en månad. Syftet med workshopen var att deltagarna skulle få handledning i att bygga webbplatser i verktyget WordPress – samtidigt användes studiematerialet Mobilsida som ett stöd för att direkt uppmärksamma på de områden som måste anpassas vid designen av mobilanpassade hemsidor. Responsen från deltagarna var mycket god och Mobilsida var ett uppskattat hjälpmedel både under de olika träffarna, men även som individuellt stöd för deltagarna mellan varje träff.

Webbplatsen

Studiematerialets webbplats, http://www.mobilsida.oer.folkbildning.net, är skapat med hjälp av verktyget WordPress.org. Webbplatsen är skapat och designat i det kostnadsfria temat ”Responsive”. ”Responsive” är ett tema som automatiskt mobilanpassar layouten på hemsidan vid besök genom en mobiltelefon. Det enda kravet ifrån användaren är att ha mobilvänligheten i beräkning för skapandet av innehållet – bilder, texter och filmer. Då ”Responsive” förändrar layouten så är det viktigt att bilder, filmer och texter anpassas så att dessa fungerar även på mobiltelefonen. Bilderna på webbplatsen är köpta ifrån www.freedigitalphotos.net.

WordPress tema Responsive: http://wordpress.org/extend/themes/responsive.

Studiefilmer

På Studiematerialets webbplats finns fyra stycken kortare studiefilmer. Varje film fungerar som en introduktion, där den första filmen fungerar som introduktion till studiematerialet som helhet och de andra filmerna som introduktion till respektive ämnesområde.

Studiefilmerna är producerade i mjukvaran Windows Movie Maker, med hjälp av bilder köpt och nedladdade ifrån www.freedigitalphotos.net.

Filmernas Voice Over är inspelat med mobilapplikationen Italk, via en Iphone 4S.  Ljudfilen redigerades sedan i  gratisprogramet Audacity http://audacity.sourceforge.net.

Musik och ljudeffekter är hämtade ifrån http://www.freesound.org.

Ämnesområden